Mjølner af Rudkøbing på land I Middelfart

Mjølner af Rudkøbing fik lavet et nyt maskin-ruff i efteråret 2019. Det blev lavet på Lillebælt Værft af Bådebygger Chris Domino Larsen.  

Historie:

Mjølner er oprindeligt en paketbåd, som er bygget i 1922 på Ring-Andersens Værft i Svendborg.

Mjølner sejlede fra Langeland til Svendborg i perioden 1922-1929. Den sejlede med forskellige arter gods rundt, en af de vigtigste laster var levende grise.  Mjølner var en af de nye typer fragtfartøjer, som var kommet til i løbet af Første Verdenskrig.

I 1990 blev Mjølner foræret til Langelands Museum. Mjølner blev i de følgende år restaureret og den blev igen sat i brug, som museets marinarkæologiske afdelings faste dykkerskib.

I 2011 blev Mjølner udpeget som Historik monument af Skibsbevaringsfonden. Fonden gjorde det muligt  at restaurere Mjølner tilbage til sit oprindelige udseende.

I 2018 blev Mjølner overgivet fra Langelandsmuseet til et lokalt forankrede Skibslaug til Mjølners Bevaring. De vil sørge for, at den fortsat kan være i den oprindelige hjemhavn i Rudkøbing.

Skibet er fortsat blevet restaureret af bl.a Bådebygger Chris Domino Larsen, for både at vedligeholde og for at genskabe det oprindelige udseende så detaljeret så muligt.

Skriv en kommentar